Historia ośrodka

 

           Ośrodek w Białymstoku istnieje od 1964r. 15 lutego 1964 roku z inicjatywy dr Antoniego Balejki rozpoczęła pracę Poradnia dla Matki i Dziecka Głuchego w Białymstoku. Jej pierwszym pracownikiem- logopedą oraz kierownikiem był dr Antoni Balejko. Z biegiem lat kadra merytoryczna poradni powiększała się.

            W 1978r. pracowników merytorycznych Poradni przejął wojewódzki Szpital Zespolony i włączył Poradnię do Wojewódzkiej Przychodni Laryngologicznej. Zwiększyła się wówczas liczba pacjentów o dzieci z woj. Łomżyńskiego i Suwalskiego

            W 1981r. oddelegowani do Szpitala Wojewódzkiego pracownicy wrócili pod pieczę Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Głuchych. Początkowo Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu mieściła się przy ul. Waszyngtona 1. Kierownikiem Poradni została otolaryngolog lek. med. Elżbieta Goettel- Tarasiewicz, która pełniła tę funkcję do lutego 2002 roku. W międzyczasie poradnia dwukrotnie zmieniała swoja siedzibę. Od lutego 2002 roku na stanowisku Kierownika Ośrodka pracowała mgr Barbara Mironowicz, logopeda.

            W 1994 r Poradnia przeniosła się do lokalu w centrum miasta przy ul. Malmeda 8. Przez wiele lat (od 1994 do 2007r) ośrodek mieścił się w tym miejscu razem z Oddziałem Polskiego Związku Głuchych. W grudniu 1994r. Poradnia Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu otrzymała wpis do Rejestru Wojewody Miasta Białegostoku jako Niepubliczny ZOZ Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. Pozwoliło to na finansowanie udzielanych świadczeń przez Ministerstwo Zdrowia, następnie powołane Kasy Chorych, a obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia.

            Od dnia 19.09.2007r. Ośrodek świadczy usługi na rzecz osób z wadą słuchu w nowym lokalu przy ul. Witosa 36 dostosowanym do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącym zakładów opieki zdrowotnej. Duży wkład pracy w przeprowadzenie remontu w nowym miejscu w czynie społecznym wnieśli pracownicy Ośrodka oraz niektórzy rodzice rehabilitowanych dzieci, co w znacznym stopniu zmniejszyło ogólne koszty wykonanych prac. W budynku funkcjonuje równocześnie kilka innych przychodni specjalistycznych.

W marcu 2003r Komisja Akredytacyjna przy Polskim Komitecie Audiofonologii wytypowała Ośrodek na Koordynatora Programu Wczesnej Interwencji i Rehabilitacji Małego Dziecka z Wadą Słuchu. Od marca 2008r Ośrodek nawiązał zaś współpracę z fundacją Grupy TP „Dźwięki Marzeń” ( obecnie Fundacja Orange) w ramach której prowadzona jest rehabilitacja domowa małych dzieci z wadą słuchu.

W 2010r nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Ośrodka. Obecnie funkcję tę pełni surdologopeda, pedagog specjalny mgr Alina Korniluk-Bało. W 2012 r dostosowując się do przepisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r Ośrodek przekształcił się w przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, którym jest Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków NFZ., dotacji PFRON lub dotacji organów samorządowych.