Jak rozmawiać z osobą niesłyszącą

 

 

 1. Ustaw się tak, aby słuchający mógł widzieć Twoją twarz i usta.
 2. Nigdy nie odwracaj się plecami do osoby z którą rozmawiasz.
 3. Unikaj prób rozmowy z dużej odległości z jednego pokoju do drugiego lub w warunkach hałasu np. przy głośnej muzyce.
 4. Nie oddalaj się zbytnio od rozmówcy.
 5. Nie krzycz! Mów wyraźnie, ale nie podnoś głosu w obecności osoby, która używa aparatu słuchowego.
 6. Przed rozpoczęciem rozmowy najpierw zwróć na siebie uwagę osoby niedosłyszącej.
 7. W indywidualnych przypadkach w bardzo głośnym otoczeniu możesz delikatnie dotknąć osobę niedosłyszącą zanim się do niej zwrócisz lub pociągnąć ją za ramię.
 8. Podczas rozmowy bądź czujny na wszelkie objawy znużenia lub nieuwagi ze strony osoby niedosłyszącej.
 9. Zaakceptuj użytkownika aparatu słuchowego jako indywidualność, która uczy się i robi postępy sama sobie wyznaczając tempo. Bądź dobrym słuchaczem, wykaż cierpliwość i wyrozumiałość.
 10. Nie używaj podczas rozmowy zbyt trudnych słów, słów rzadko stosowanych lub obco brzmiących. Pamiętaj, że osoba niedosłysząca ma ograniczony zasób biernego i czynnego słownictwa.
 11. W trakcie rozmowy nie rzucaj pojedynczych słów, staraj się rozmawiać pełnymi zdaniami.
 12. Nie krytykuj swojego rozmówcy, jeżeli coś źle zrozumie bądź przekręci Twoją wypowiedź.
 13. Daj możliwość mówienia osobie niedosłyszącej w pierwszej kolejności i przyjmij na siebie rolę uważnego słuchacza, tak żeby rozmowa sprawiała przyjemność obu stronom.
 14. Pamiętaj, że w trakcie ruchu rozumienie wypowiedzi jest bardzo utrudnione. Nie rozmawiaj z osobą niedosłyszącą, gdy idziecie obok siebie, nie ma ona wtedy możliwości patrzenia na Twoje usta.