Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ośrodek nasz jest niepubliczną placówka służby zdrowia, dostępną dla każdego pacjenta. Działa w strukturach organizacji pozarządowej jako jednostka merytoryczna Oddziału Podlaskiego Polskiego Związku Głuchych.

 

Istotą naszej działalności jest długofalowa, kompleksowa i wielospecjalistyczna opieka diagnostyczno-rehabilitacyjna nad dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym narządem słuchu. Celem podejmowanych działań jest doprowadzenie do momentu, żeby dziecko z uszkodzonym słuchem osiągnęło taki poziom sprawności językowej i komunikacyjnej, który pozwoli mu na prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśników.

 

Dążymy do tego, aby każde dziecko dostało szansę na prawidłowy rozwój a w konsekwencji na samodzielne i sprawne funkcjonowanie w świecie osób słyszących.

Aktualnie pod opieką Ośrodka jest ok. 250 osób z uszkodzonym słuchem i innymi zaburzeniami językowymi, z czego ok. 150 dzieci jest systematycznie rehabilitowanych.

W postępowaniu terapeutycznym posługujemy się różnymi metodami i formami pracy. Im bardziej atrakcyjne są one dla dzieci i rodziców, tym gwarantują lepsze efekty w rozwoju komunikacji językowej.

 

Rehabilitacja dziecka z uszkodzonym słuchem jest procesem długotrwałym, wymagającym dużego doświadczenia i współdziałania całego zespołu specjalistów.

Nasi podopieczni są pod opieką Ośrodka przez wiele lat – od momentu zdiagnozowania wady słuchu do czasu rozwinięcia i ukształtowania mowy werbalnej lub komunikacji pozawerbalnej oraz wykształcenia umiejętności językowych i komunikacyjnych. Z reguły trwa to do ukończenia przez pacjenta edukacji szkolnej.

 

Wykorzystywane metody pracy pozwalają nam na wczesną stymulację rozwoju dziecka, już od 3-4 miesiąca jego życia. Niemowlęta zdiagnozowane w Programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu mogą być objęte terapią jeszcze przed doborem aparatów słuchowych. Program terapii jest zawsze dostosowany do wieku oraz indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 

Dzięki dotychczasowym działaniom ponad 90 % dzieci objętych naszą opieką uczęszcza do szkół masowych lub integracyjnych w miejscu ich zamieszkania. Oznacza to dla nich możliwość rozwijania się w cieple rodzinnego domu.

 

 

 

Nasi Partnerzy