Rejestracja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

PROCEDURA REJESTRACJI PACJENTA W PZG SODIR

  • Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie.
  • W dniu rejestracji pacjent musi mieć wystawione skierowanie, które do Ośrodka należy dostarczyć  w oryginale w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku niedostarczenia skierowania, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących (podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).
  • Podczas rejestracji telefonicznej pacjent zobowiązany jest do podania następujących danych:

IMIĘ I NAZWISKO,

ADRES, PESEL, NR TELEFONU,

DATA WYSTAWIENIA SKIEROWANIA,

NUMER UMOWY Z NFZ, REGON KOMÓRKI ZLECAJĄCEJ

VII i VIII CZĘŚĆ KODU RESORTOWEGO,

ROZPOZNANIE (KOD ICD 10)

NAZWISKO LEKARZA KIERUJĄCEGO, NR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU.

W przypadku braku tych informacji na skierowaniu, pacjent będzie zmuszony uzupełnić brakujące informacje, a poprawione skierowanie dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku niedostarczenia skierowania, pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących (podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

  • Skierowanie wystawione powinno być do Ośrodka na rehabilitację słuchu i mowy przez lekarza oddziału lub poradni:

- otolaryngologicznej

-otolaryngologicznej dziecięcej

-audiologii i foniatrii

-foniatrycznej

-audiologicznej

- neurologicznej lub rehabilitacyjnej.