Zrealizowane projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Konkurs  4/2017 p.n. „Samodzielni i skuteczni” – zadanie „Poprzez terapię do samodzielności i niezależności” – projekt wieloletni  

( 01.04.2018-31.03.2021r)

 III etap  01.04.2020-31.03.2021r   - 32 osoby

 Dofinasowane PFRON  46.094,00 zł.

 

 Aktualności:

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych oraz pracujących specjalistów w miesiącu IV 2020r zadanie nie było realizowane. Wszystkie formy wsparcia zaplanowane na kwiecień zostaną zrealizowane w późniejszym terminie.

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło z dniem 04.05.2020r.

Wszystkie zaplanowane formy wsparcia zostały w tym etapie zrealizowane. Oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przestrzeganiem reżimu sanitarnego.

Dziękujemy. 

 

II etap  01.04.2019-31.03.2020   - 33 osoby

 Dofinansowanie PFRON 42.624,60zł.

 

 Aktualności:

Wszystkie zaplanowane formy wsparcia zostały w tym etapie zrealizowane

 

I etap  01.04.2018-31.03.2019   - 35 osób

Dofinansowanie PFRON 42.624,60zł.

 

 Aktualności:

Wszystkie zaplanowane formy wsparcia zostały zrealizowane.

Dofinansowanie PFRON  za I etap zostało rozliczone w całości.

 

Konkurs nr 24 – „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej drogą do uzyskania samodzielności” – zadanie wieloletnie

 I etap  01.04.2016-31.03.2017r    -  48 osób

II etap 01.04.2017-31.03.2018r    - 48 osób

 

 Aktualności:

Zadanie zostało zakończone  z dniem 31.03.2018r. Wszystkie zaplanowane formy wsparcia zostały zrealizowane.

 

2. Fundacja ORANGE – Rehabilitacja domowa w ramach programu „Dźwięki marzeń”

Program „Dźwięki Marzeń”

2016r    I etap 22.01-10.06.2016r       - 9 osób

             II etap 05.09-05.12.2016r      - 8 osób

2017r    I etap  02.01-28.04.2017        - 6 osób

             II etap 02.05-29.09.2017        - 5 osób

Program został zakończony w 2017r. Ogromnie żałujemy .....