Koniecznie zbadaj słuch

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 • JEŻELI w rodzinie występują wrodzone wady słuchu
 • JEŻELI masz dziecko z kolejnej ciąży poprzedzanej poronieniami samoistnymi
 • JEŻELI twoje dziecko jest z konfliktu serologicznego
 • JEŻELI chorujesz na cukrzycę lub inne choroby o znaczeniu społecznym
 • JEŻELI w czasie ciąży chorowałaś na różyczkę, grypę, opryszczkę lub inne choroby wirusowe
 • JEŻELI będąc w ciąży przyjmowałaś leki uspokajające lub doznałaś urazu brzucha
 • JEŻELI dziecko urodziło się z porodu wspomaganego ( poród ręczny, kleszczowy)
 • JEŻELI twoje dziecko urodziło się w zamartwicy
 • JEŻELI dziecko urodziło się z ciąży bliźniaczej lub porodu przedwczesnego
 • JEŻELI w okresie noworodkowym i niemowlęcym dziecko przebyło choroby wirusowe lub bakteryjne ( szkarlatyna, odra, grypa, zapalenie opon mózgowych)
 • JEŻELI dziecko było leczone streptomycyną, gentamycyną, neomycyną, biodacyną