Realizowane projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

1. PFRON  

Zadania współfinansowane przez PFRON

Konkurs  4/2017 p.n. „Samodzielni i skuteczni” – zadanie „Poprzez terapię do samodzielności i niezależności” – projekt wieloletni  

( 01.04.2018-31.03.2021r)

I etap  01.04.2018-31.03.2019   - 35 osób

 Harmonogram działań:

-rekrutacja do projektu III-IV 2018r

-wypełnienie dokumentacji przez BO – IV 2018r

-utworzenie Indywidualnych Planów Działania dla każdego BO – IV 2018r

-realizacja poszczególnych form wsparcia IV 2018 - III 2019r

- ewidencjonowanie godzin wsparcia osiągniętych EGW

-ewaluacja projektu, podsumowanie osiągniętych efektów w IPD

-rozliczenia projektu IV 2019r

 

Realizowane formy wsparcia:

- Zajęcia ogólnorozwojowe

- Zajęcia reedukacyjne

- Ćwiczenia słuchowe

- Zajęcia konwersacyjne

 

II etap  01.04.2019-31.03.2020   - 33 osoby

 

 Harmonogram działań:

-kwalifikacja nowych BOdo projektu  IV 2019r

-wypełnienie dokumentacji przez BO – IV 2019r

-utworzenie i weryfikacja Indywidualnych Planów Działania dla każdego BO – IV 2019r

-realizacja poszczególnych form wsparcia IV 2019 - III 2020r

- ewidencjonowanie godzin wsparcia w  EGW - IV 2019r. - III 2020r.

-ewaluacja projektu, podsumowanie osiągniętych efektów w IPD

-rozliczenia projektu IV 2020r

 

Realizowane formy wsparcia:

- Zajęcia ogólnorozwojowe

- Zajęcia reedukacyjne

- Ćwiczenia słuchowe

- Zajęcia konwersacyjne

 

 

Konkurs nr 24 – „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej drogą do uzyskania samodzielności” – zadanie wieloletnie

 I etap  01.04.2016-31.03.2017r    -  48 osób

II etap 01.04.2017-31.03.2018r    - 48 osób

W trakcie projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

- Zajęcia ogólnorozwojowe

- Zajęcia reedukacyjne

- Ćwiczenia słuchowe

- Rozwijanie komunikowania się

 Aktualności:

Zadanie zostało zakończone  z dniem 31.03.2018r. Wszystkie zaplanowane formy wsparcia zostały zrealizowane.

 

 

2. Fundacja ORANGE – Rehabilitacja domowa w ramach programu „Dźwięki marzeń”

Program „Dźwięki Marzeń”

2016r    I etap 22.01-10.06.2016r       - 9 osób

             II etap 05.09-05.12.2016r      - 8 osób

2017r    I etap  02.01-28.04.2017        - 6 osób

             II etap 02.05-29.09.2017        - 5 osób

Program został zakończony w 2017r. Ogromnie żałujemy .....