Realizowane projekty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

1. PFRON  

Zadania współfinansowane przez PFRON

Konkurs 1/2020 p.n. „Pokonamy bariery”

zadanie „Od dźwięku do słowa – systematyczna rehabilitacja drogą do pokonywania barier” – 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r.

 

I etap od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.  –  20 osób

Dofinansowanie PFRON 52 896,00 zł

 Harmonogram działań:

- kwalifikacja nowych BO do projektu i wypełnienie dokumentacji –  IV 2021 r.

- utworzenie Indywidualnych Planów Działania dla każdego BO –  IV 2021 r.

- realizacja poszczególnych form wsparcia –  od IV 2021 r. do III 2022 r.

- ewidencjonowanie godzin wsparcie w EGW –  od IV 2021 r. do III 2022 r.

- ewaluacja projektu, podsumowanie osiągniętych efektów w IPD –  III 2022 r.

- rozliczenie projektu –  IV 2022 r.

 Realizowane formy wsparcia:

- kwalifikacja do projektu

- zajęcia ogólnorozwojowe

- terapia ręki

- rozwijanie komunikowania się

- ćwiczenia słuchowe

- zajęcia reedukacyjne

- ewaluacja projektu

 Aktualności:

Pracujemy w reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Istnieje możliwość realizacji zajęć w formie zdalnej.

 

Konkurs  4/2017 p.n. „Samodzielni i skuteczni” – zadanie „Poprzez terapię do samodzielności i niezależności” – projekt wieloletni  

( 01.04.2018-31.03.2021r)

 III etap  01.04.2020-31.03.2021r   - 32 osoby

 Dofinasowane PFRON  46.094,00 zł.

 Harmonogram działań:

-kwalifikacja nowych BO  do projektu i wypełnienie dokumentacji - IV 2020r

-utworzenie lub weryfikacja Indywidualnych Planów Działania dla każdego BO – IV 2020r

-realizacja poszczególnych form wsparcia IV 2020 - III 2021r

- ewidencjonowanie godzin wsparcia w EGW IV 2020-III 2021

-ewaluacja projektu, podsumowanie osiągniętych efektów w IPD

-rozliczenia projektu IV 2021r

 Realizowane formy wsparcia:

- Zajęcia ogólnorozwojowe

- Zajęcia reedukacyjne

- Ćwiczenia słuchowe

- Zajęcia konwersacyjne

 Aktualności:

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych oraz pracujących specjalistów w miesiącu IV 2020r zadanie nie było realizowane. Wszystkie formy wsparcia zaplanowane na kwiecień zostaną zrealizowane w późniejszym terminie.

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło z dniem 04.05.2020r.

Wszystkie zaplanowane formy wsparcia zostały w tym etapie zrealizowane. Oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przestrzeganiem reżimu sanitarnego.

Dziękujemy. 

 

II etap  01.04.2019-31.03.2020   - 33 osoby

 Dofinansowanie PFRON 42.624,60zł.

 Harmonogram działań:

-kwalifikacja nowych BOdo projektu  IV 2019r

-wypełnienie dokumentacji przez BO – IV 2019r

-utworzenie i weryfikacja Indywidualnych Planów Działania dla każdego BO – IV 2019r

-realizacja poszczególnych form wsparcia IV 2019 - III 2020r

- ewidencjonowanie godzin wsparcia w  EGW - IV 2019r. - III 2020r.

-ewaluacja projektu, podsumowanie osiągniętych efektów w IPD

-rozliczenia projektu IV 2020r

 Realizowane formy wsparcia:

- Zajęcia ogólnorozwojowe

- Zajęcia reedukacyjne

- Ćwiczenia słuchowe

- Zajęcia konwersacyjne

 Aktualności:

Wszystkie zaplanowane formy wsparcia zostały w tym etapie zrealizowane

 

I etap  01.04.2018-31.03.2019   - 35 osób

Dofinansowanie PFRON 42.624,60zł.

  Harmonogram działań:

-rekrutacja do projektu III-IV 2018r

-wypełnienie dokumentacji przez BO – IV 2018r

-utworzenie Indywidualnych Planów Działania dla każdego BO – IV 2018r

-realizacja poszczególnych form wsparcia IV 2018 - III 2019r

- ewidencjonowanie godzin wsparcia osiągniętych EGW

-ewaluacja projektu, podsumowanie osiągniętych efektów w IPD

-rozliczenia projektu IV 2019r

 Realizowane formy wsparcia:

- Zajęcia ogólnorozwojowe

- Zajęcia reedukacyjne

- Ćwiczenia słuchowe

- Zajęcia konwersacyjne

 Aktualności:

Wszystkie zaplanowane formy wsparcia zostały zrealizowane.

Dofinansowanie PFRON  za I etap zostało rozliczone w całości.

 

Konkurs nr 24 – „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej drogą do uzyskania samodzielności” – zadanie wieloletnie

 I etap  01.04.2016-31.03.2017r    -  48 osób

II etap 01.04.2017-31.03.2018r    - 48 osób

W trakcie projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

- Zajęcia ogólnorozwojowe

- Zajęcia reedukacyjne

- Ćwiczenia słuchowe

- Rozwijanie komunikowania się

 Aktualności:

Zadanie zostało zakończone  z dniem 31.03.2018r. Wszystkie zaplanowane formy wsparcia zostały zrealizowane.

 

 

2. Fundacja ORANGE – Rehabilitacja domowa w ramach programu „Dźwięki marzeń”

Program „Dźwięki Marzeń”

2016r    I etap 22.01-10.06.2016r       - 9 osób

             II etap 05.09-05.12.2016r      - 8 osób

2017r    I etap  02.01-28.04.2017        - 6 osób

             II etap 02.05-29.09.2017        - 5 osób

Program został zakończony w 2017r. Ogromnie żałujemy .....