Poradnie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ – kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej „ Rehabilitacja osób z dysfunkcja narządu słuchu i mowy”

 

 

PORADNIA LOGOPEDYCZNA       - brak kontraktu z NFZ

 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA   - brak kontraktu z NFZ