Cele

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 

Główne zadania realizowane przez Ośrodek to:

 

  • sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu ogólnego wykształcenia oraz zdobywaniu kwalifikacji zawodowych
  • prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
  • propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących
  • prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla dzieci niesłyszących i słyszących.