COVID-19

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 PODCZAS PRACY OŚRODKA W CZASIE EPIDEMII COVID-19.

 1. Na zajęcia przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, bez infekcji wirusowych i podwyższonej temperatury.
 2. Pacjent przed wejściem na zajęcia ma mierzoną temperaturę.
 3. Po wejściu do gabinetu pacjent powinien obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 4. Rodzic lub opiekun powinien przebywać w trakcie zajęć na korytarzu.
 5. Po zakończeniu zajęć w gabinecie udzielany jest opiekunowi instruktaż zachowując przy tym bezpieczną odległość 2 m. Opiekun obowiązkowo powinien nosić w gabinecie maseczkę ochronną!
 6. W przypadku dzieci do lat 3 rodzic może przebywać z dzieckiem na zajęciach zachowując odpowiednie środki ostrożności (dezynfekcja rąk, maseczka ochronna, bezpieczna odległość).
 7. Podczas pracy między terapeutą i pacjentem wskazane jest zachowywać odległość minimum 1,5 m.
 8. Terapeuta powinien unikać bezpośredniego kontaktu z pacjentami np. podawania rąk.
 9. Po wyjściu każdego pacjenta powierzchnie narażone na wirusa (np. klamki, krany, powierzchnie blatów) dezynfekowane są  płynem do dezynfekcji powierzchni.
 10. Po zakończeniu dnia pracy każdy gabinet dezynfekowany jest z użyciem odpowiednich środków dezynfekujących.
 11. W razie kontaktu pacjenta lub opiekuna z osobą zarażoną opiekun powinien poinformować o tym terapeutę i kierownika Ośrodka przed rozpoczęciem zajęć.

 

                                                                                        Kierownik Ośrodka