RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Białymstoku, ul. Witosa 36, tel. 85 7413576, adres e-mail: nieslyszacy1@o2.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na
podstawie art. 6 ust 1 pkt. c i d , art. 9 ust. 1 pkt. c i h.

3) odbiorca Pani/Pana danych osobowych będą NFZ, ZUS oraz inne uprawomocnione organy państwowe jak również podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

-20 lat  dokumentacja medyczna,

-10 lat klisza RTG,

-5 lat skierowania  oraz zlecenia,

-22 lat dokumentacja medyczna dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie  drugiego roku życia.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne a w pozostałych jest dobrowolne.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.

9) Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).